Ludzie

aktualizacja: 2022.06.17

Twórcy i redaktorzy prowadzący

DR SIMON PRIDEAUX był profesorem nadzwyczajnym opieki społecznej, badań nad niepełnosprawnością i przestępczością w Szkole Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu w Leeds (Anglia). Jest autorem, współautorem i redaktorem czterech książek: Crimes of States and Powerful Elites (2021), State Crime and Immorality: The Corrupting Influence of the Powerful (2016), Understanding Disability Policy (2012), Not So New Labour: A Sociological Critique of New Labour’s Policy and Practice (2005). Publikował także w czasopismach Social Policy & Administration, Canadian Journal of Sociology, Political Quarterly, Disability & Society oraz International Journal of Social Welfare. Prelekcje i/lub przemówienia programowe wygłaszał między innymi w Kanadzie (Toronto), Czechach (Olumouc), Finlandii (Mikkeli), Japonii (Osaka i Tokio), Malcie (Saint Julians), Portugalii (Braga i Lizbona), Słowacji (Tatranska Łomnica), Tajwanie (Chun Cheng, Kaohsiung i Taipei) oraz Wielkiej Brytanii (Bath i Lancaster).

PROF. KAREN SOLDATIC jest profesorem opieki społecznej, studiów nad niepełnosprawnością i socjologii w Szkole Nauk Społecznych Uniwersytetu Western Sydney (Australia). Jest autorką, współautorką i redakcją dziesięciu książek, z których najnowsze, w tym: Human Rights and Social Work (w przygotowaniu, 2022), Social Suffering in the Neoliberal Age: Classificatory Logic and Systems of Governance (2022), Women with Disabilities as Agents Pokoju, zmian i praw: Doświadczenia ze Sri Lanki (2021), Globalne perspektywy aktywizmu i rzecznictwa osób niepełnosprawnych: nasza droga (2020), Disability & Neoliberal State Formations (2019). Otrzymała stypendium Fogarty Foundation Excellence in Education Fellowship na lata 2006–2009, stypendium British Academy International Fellowship w 2012 roku, stypendium The Centre for Human Rights Education, Curtin University (2011–2012) oraz stypendium Australian Research Council DECRA (2016– 2019) zbadanie przeżytych skutków ubóstwa i nierówności dla rdzennej ludności żyjącej z niepełnosprawnością z intensyfikacją neoliberalnego ograniczania opieki społecznej. Jej badania nad globalnymi systemami opieki społecznej opierają się na jej 20-letnim doświadczeniu jako międzynarodowego (Kambodża, Sri Lanka, Indonezja), krajowego i stanowego starszego analityka politycznego, badacza i praktyka. Doktorat (wyróżnienie) uzyskała w 2010 roku na Uniwersytecie Australii Zachodniej.

DR PEY-CHUN PAN jest adiunktem na Wydziale Pracy Socjalnej Narodowego Uniwersytetu Nauki i Technologii Pingtung (Tajwan). Jej badania dotyczą dostępności, polityki transportowej osób niepełnosprawnych oraz ruchu społecznego osób z chorobą Hansena na Tajwanie. Dołączyła do kilku projektów badawczych, w tym jednego dotyczącego polityki niezależnego życia, rozsądnego dostosowania kwestii zdrowotnych oraz opracowania wskaźników praw człowieka na Tajwanie dotyczących CRPD. Jest również terapeutką ogrodniczą. Opublikowała 4 rozdziały książek na temat niepełnosprawności, a także opublikowała w kwartalniku Community Development Journal, Journal of Disability Research i Taiwan: A Radical Quarterly in Social Studies.

DR SUSAN ERIKSSON Uniwersytet w Finlandii Południowo-Wschodniej
Applied Sciences (XAMK, Finlandia) pracuje jako starszy pracownik naukowy w Juvenia Center of Youth Research and Development na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w południowo-wschodniej Finlandii. Specjalizuje się w marginalizacji młodych ludzi, usługach młodzieżowych i digitalizacji. Posiada również rozległą wiedzę na temat badań nad niepełnosprawnością, a obecnie zajmuje się badaniem młodych osób niepełnosprawnych i ich możliwości uczestnictwa oraz ogólnie natury ich młodości.

CLAUDIA RADIVEN jest wykładowcą w Szkole Socjologii i Polityki Społecznej oraz doktorantem ostatniego roku na Uniwersytecie w Leeds (Anglia) zajmującym się badaniami nad deradykalizacją w Wielkiej Brytanii, kolonialnym ładem rasowym i islamofobią. Ukończyła również studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie w Szkole Studiów Arabskich, Islamskich i Bliskiego Wschodu (AIMES). Obecnie uczy na wielu modułach, w tym na temat przestępczości państwowej, globalnego dżihadu i polityki społecznej. Jej zainteresowania badawcze obejmują dekolonialność, krytyczne studia muzułmańskie, zbrodnie władzy i politykę antyterrorystyczną. Jej promotorstwo doktorskie jest podzielone między Szkołę Socjologii i Polityki Społecznej oraz AIMES. Claudia jest także współredaktorem i współautorem nadchodzącej (czerwiec 2021 r.) książki: Crimes of States and Powerful Elites.

DR KARI SAARI pracuje jako pracownik naukowy w Centrum Badań i Rozwoju Młodzieży Juvenia na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w południowo-wschodniej Finlandii (XAMK, Finlandia). Posiada tytuł docenta (socjologia prawa i kryminologii) na Uniwersytecie w Turku w Finlandii. Saari napisał ponad czterdzieści artykułów/monografii naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na studiach nad młodzieżą, aktywizmie obywatelskim, ruchach społecznych, stosunkach etnicznych, obywatelstwie oraz relacjach policji z obywatelami. Saari pracował jako naukowiec w dwóch projektach finansowanych przez Akademię Fińską („Konstelacje obywatelskie”/„Citizen Mindscapes”) i finansowanym przez UE (7PR) międzynarodowym projekcie „Pamięć, młodzież, dziedzictwo polityczne i zaangażowanie obywatelskie (MYPLACE)”. Wcześniej pracował jako wykładowca uniwersytecki na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii i ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu/wykładaniu na kursach takich jak „Kryminologia” i „Przestępczość, dewiacja i kontrola społeczna”.

DR REBECCA TAYLOR jest wykładowcą w Szkole Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu w Leeds (Anglia). Jej zainteresowania badawcze obejmują: płeć i przestępczość, cyberprzemoc, nierówność klasową, medialną reprezentację sklasyfikowanych tożsamości i stereotypy dobrostanu. Rebecca ma doświadczenie w nauczaniu wielu modułów, w tym metod badań ilościowych, nierówności społecznych i zarządza dużym modułem UG, przestępczością, prawem i regulacjami. Chcąc zrozumieć postrzeganie różnicy w dochodach i wsparcie dla redystrybucji, jej badania koncentrują się na analizie danych BSAS oraz na publicznym postrzeganiu nierówności i ubóstwa w oszczędnościowej Wielkiej Brytanii (2009-2015). Aby dokładniej zbadać postawy związane z dobrostanem, niniejsze badanie zostało obecnie rozszerzone, koncentrując się na postrzeganiu odbiorców pomocy jako niedoceniających, oszukańczych i zależnych od opieki społecznej (2009-2018).

CLARE MAWSON jest doktorantką na York St John University (Anglia). Jej zainteresowania badawcze dotyczą sprawiedliwości społecznej w edukacji, marginalizowanych uczniów w szkolnictwie wyższym oraz doświadczeń specjalnych potrzeb edukacyjnych i dzieci niepełnosprawnych w angielskim systemie edukacji. Istotnie, Clare weszła na uczelnię dzięki swojemu doświadczeniu we wspieraniu rodzin dzieci niepełnosprawnych i jako doświadczony adwokat, działając w ich imieniu z profesjonalistami z dziedziny edukacji. Clare ukończyła studia licencjackie z wyróżnieniem w zakresie polityki społecznej i uzyskała tytuł magistra metod badań społecznych (wyróżnienie), a jej badania doktoranckie koncentrują się na badaniu doświadczeń studentów medycyny pracujących w klasie.

DR SCOTT AVERY jest rdzennym badaczem niepełnosprawności i starszym wykładowcą w School of Social Sciences, Western Sydney University, Australia. Jest aborygeńskim potomkiem ludu Worimi i jest głęboko głuchy. Rozwinął swoje zainteresowania i podejście do badań nad niepełnosprawnością i inkluzją, pracując w rolach społecznych w australijskiej rdzennej społeczności osób niepełnosprawnych, z którą utrzymuje bliskie kontakty. W 2018 roku był autorem publikacji „Kultura to włączenie: narracja osób z niepełnosprawnością Aborygenów i wyspiarzy z Cieśniny Torresa” (2018) na podstawie jego badań. Występował jako obrońca praw rdzennych mieszkańców z niepełnosprawnością na wielu forach ONZ, w komisjach królewskich i dochodzeniach rządu australijskiego.

DR ADAM FORMBY University of Lincoln (Anglia) jest socjologiem stosowanym, zainteresowanym socjologią i polityką społeczną młodzieży. Pracuje w kilku obszarach, które obejmują zwiększanie uczestnictwa, przechodzenie od edukacji do pracy, pracę i „prekarność”, politykę młodzieżową, sprawiedliwość młodzieżową i subkultury młodzieżowe (tj. upamiętnianie gier wideo). Podejmując takie zainteresowania, Adam angażuje się również w szeroką gamę metodologii badań społecznych, takich jak wywiady, grupy fokusowe, metody autoetnograficzne, analiza polityki, realistyczna ocena i metody ilościowe. W nowszych pracach dokonano oceny inicjatyw zwiększania uczestnictwa w niedostatecznie reprezentowanych społecznościach w Yorkshire przy użyciu realistycznych ram oceny podczas pracy zarówno z „Go Higher West Yorkshire”, jak i „NCOP York and Northshire”. Z pewnością jego godną uwagi publikacją było „Zdobyłem dyplom… teraz jestem w Urzędzie Pracy”.

DR SÍLVIA MENDES CAMÕES jest profesorem nadzwyczajnym z habilitacją w Szkole Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Minho (Portugalia) oraz zintegrowanym członkiem Centrum Badawczego Nauk Politycznych (CICP) tej samej instytucji. Jako naukowiec i profesor jej praca zbiega się w obszarach administracji publicznej, polityki publicznej i zachowań politycznych. Sílvia wykłada teorię procesu politycznego, ocenę polityczną, teorię administracyjną i metodologię badań. Publikowała artykuły w Public Money and Management, European Journal on Criminal Policy Research, British Journal of Political Science i Policy Studies Journal. Inne artykuły ukazały się w The Law and Society Review, International Journal of Public Administration, Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology i Journal of Leisure Research

MUSTAPHA SHEIKH jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Pendżabie w Pakistanie i profesorem nadzwyczajnym myśli islamskiej i społeczeństw muzułmańskich oraz kierownikiem studiów arabskich, islamskich i bliskowschodnich w Szkole Języków, Kultur i Społeczności na Uniwersytecie w Leeds. Jest również współdyrektorem Centrum Iqbal ds. Krytycznych Studiów Muzułmańskich wraz z dr Tajul Islam i prof. Salmanem Sayyidem. Centrum jest zaangażowane w budowanie więzi między uniwersytetem a szerszą społecznością muzułmańską. Specjalizacje Mustafy obejmują historię osmańską, prawo islamskie i teorię prawa, muzułmańską historię intelektualną i islamskie finanse.

LAUREN AVERY Lauren Avery jest specjalistką ds. projektów dotyczących dyskryminacji międzysekcyjnej ds. mniejszości i niepełnosprawności w Minority Rights Group International (MRG), a także jest doktorantką w dziedzinie globalnego rozwoju na Uniwersytecie w Yorku. W MRG jej praca wspiera krajowe i międzynarodowe rzecznictwo w celu rozwiązania problemu dyskryminacji krzyżowej doświadczanej przez osoby niepełnosprawne o tożsamości rdzennej lub mniejszościowej. Jej wcześniejsze badania koncentrowały się na kampanii na rzecz dostępnego transportu publicznego w Tajlandii, a jej obecne badania skupiają się na rzecznictwie intersekcjonalnym na rzecz niepełnosprawności w Brazylii. Lauren posiada tytuł magistra rozwoju regionalnego Azji Wschodniej i MAR w dziedzinie studiów tajlandzkich/badań nad niepełnosprawnością na Uniwersytecie w Leeds.

Rada Doradcza / Edytorska

DR GRACE O’BRIEN

RASHA SABA

DR LETICIA MORALES

RASHA SABA

DR LETICIA MORALES

PROFESSOR EMERITUS COLIN BARNES

DR GERRY MOONEY

DR PETER DOAK

DR JURGEN DE WISPELAERE

SARA CINCUROVA

ZEENAT ISLAM

DR ALISON SHELDON

DR TERESA CREW

DR HIZER MIR

DR GRACE O’BRIEN

RASHA SABA

Przyjaciele i osoby stowarzyszone

Dr Leah Burch, Department of Health and Wellbeing and Health and Social Care at Liverpool Hope University, UK

Prof Nick Emmell, Centre for Transdisciplinary Methodology at the University of Leeds, UK

Dr Fernando Fontes, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal

Michael Grant, Faculty of Management, Law and Social Sciences at the University of Bradford, UK

Megan Grieving, Senior Acquisitions Editor at Anthem Press, USA

Prof Ruth Holliday, Centre for Interdisciplinary Gender Studies at the University of Leeds, UK​

Dr Andrea Hollomotz, Centre for Disability Studies at the University of Leeds, UK

Dr Andrew Wallace, School of Sociology and Social  Policy at the University of Leeds, UK

Dr Katy Wright, School of Sociology and Social  Policy at the University of Leeds, UK 

Dr Roland Zarzycki, Vice-Rector for Academic Affairs at Collegium Civitas in Warsaw, Poland

Website Built with WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑