O nas

Naszym celem jest odkrywanie, ujawnianie i nagłaśnianie niesprawiedliwości oraz okrucieństw popełnianych wobec środowiska, ludności rdzennej, mniejszości etnicznych, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, tak zwanej „kłopotliwej młodzieży”, osób nieheteronormatywnych oraz osób z mniej zamożnych środowisk/klas. Wydając książki, czasopisma, biuletyny, organizując warsztaty i doroczne zjazdy, działamy na rzecz upowszechniania badań z zakresu polityki społecznej, socjologii, politologii, badań nad niepełnosprawnością, geografii społeczno-ekonomicznej, ekonomii, kryminologii, aktywizmu prawnego, badań nad migracją i sprawozdawczości śledczej.

Choć dyscypliny te uważa się za odrębne, to rozdzielanie ich jest fundamentalnym błędem poznawczym, który utrudnia zrozumienie mechanizmów stojących za globalną niesprawiedliwością i wynikającą z niej nienawiścią. Nie chcemy ograniczać się do żadnego partykularnego spojrzenia, podejścia administracyjno-prawnego, aktywizmu czy zdystansowanego akademizmu, nie chcemy przyjmować jednego rodzaju definicji i jednej perspektywy, prawnej, społecznej lub gospodarczej. Uważamy, że ujawnienie i wyjaśnienie źródeł niesprawiedliwości w naszym świecie, społeczeństwie i gospodarce będzie możliwe tylko pod warunkiem, że uda nam się przekroczyć akademickie, obyczajowe czy też polityczne schematy i wznieść się ponad poziom pięknych, ale pustych deklaracji i sloganów. Ludobójstwo, wojna, przemoc klasowa, dominacja płciowa, wykluczenia społeczne, (instytucjonalna) dyskryminacja i rasizm, migracje, wpływ mediów (społecznościowych) oraz sama percepcja społeczna są ważnymi czynnikami w procesie ujawniania źródeł niesprawiedliwości, której jednoznacznie się sprzeciwiamy.

Wiedza teoretyczna, jak również zrozumienie kluczowych, historycznych i współczesnych idei społeczno-politycznych daje możliwość wyjaśnienia, dlaczego globalnie realizowane polityki przyjęły taki, a nie inny kształt. Zarazem rzetelnie i krytycznie analizowane dane empiryczne i statystyki pozwalają precyzyjnie opisać ich konsekwencje. Zaangażowanie i aktywistyczna iskra stanowią motywację do działania i pozwalają przełamać rutyny, w których niejednokrotnie grzęźniemy. Dlatego jako (In)Justice International staramy się nie tworzyć nowych podziałów między akademiczkami i aktywistami czy też teoretyczkami i praktykami, ponieważ tylko szukając solidarności i wspólnoty przełamać możemy globalne opresje. Nasza wspólna mądrość i życzliwa krytyczność pomoże nam wypracować skuteczne rozwiązania i przeciwstawić się siłom rynkowym oraz politycznym, które prowadzą do przemocy strukturalnej, a w dalszej konsekwencji niesprawiedliwości i nienawiści. Dzięki podejściu multidyscyplinarnemu i holistycznemu chcemy tworzyć platformę, która pozwoli nam wspólnie pracować i przeciwdziałać niesprawiedliwości, którą obserwujemy codziennie tak często, że gubimy ją z pola widzenia.

Website Built with WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑